Domestic Cricket Team

International  League Women
Andhra Arunachal Pradesh Assam
Baroda Bengal Bihar
Chhattisgarh DelhiGoa
Gujarat Haryana Himachal Pradesh
Hyderabad (Telangana) Jammu and Kashmir Jharkhand
Karnataka (Mysore) Kerala Madhya Pradesh
Maharashtra Manipur Meghalaya
Mizoram Mumbai Nagaland
Odisha Puducherry Punjab
Railways Rajasthan Saurashtra
Sikkim Services (Army) Tamil Nadu (Madras)
TripuraUttar Pradesh Uttarakhand
Vidarbha